Professioneel gevelonderhoud is milieu verantwoord ondernemen!

Alle door ons uitgevoerde werkzaamheden dienen op een voor mens en milieu veilige manier te worden gerealiseerd. Oldenburg bv. uit de Hoeksche Waard doet er alles aan om de milieuregels en arbo wetgeving na te streven. Tijdens gevelrestauratie, -onderhoud en –reiniging wordt er namelijk per definitie op hoogte gewerkt en zijn voor mens en milieu belastende middelen of technieken aan de orde van de dag. Door het gebruik van de juiste technieken, materialen en machines belasten wij de mens en de natuur zo min mogelijk.

Mens | Milieu | Wetgeving graffiti verwijdering

Zorg voor mens

Bij het onderhouden van vastgoed is werken op hoogte meestal een gegeven en is het werken met (rol)steigers, hangbruginstallaties en hoogwerkers dagelijks werk. De werknemers van Oldenburg moeten daarom in het bezit zijn van een  hoogwerkers certificaat (IPAF), bijvoorbeeld door een opleiding te volgen bij International Powered Access Federation, en werken volgens de standaard eisen van het V.C.A Veiligheid Checklist Aannemers.

Naast het vakkundig uitvoeren van de diverse werkzaamheden besteden wij veel aandacht aan veiligheid op het werk. Dit geldt niet alleen voor onze eigen mensen, maar ook voor de bewoners en omstanders.

Het werken met chemicaliën en bewerken (slijpen, hakken en frezen) van minerale ondergronden is een niet te onderschatte risico. In veel minerale gevels is het mineraal siliciumdioxide aanwezig (kwarts). Bij het bewerken van deze materialen komt kwartsstof vrij, kwartsstof is zeer schadelijk voor de gezondheid van uitvoerenden en omstanders.

Zaken als afscherming van de werkplek, afzuiging van schadelijke stof en persoonlijke beschermings middelen is om die reden niet allen een must, maar ook een wettelijk verplichting en worden door ons dus altijd op de juiste wettelijke wijze bij u aangeboden.

Zorg voor milieu

Op alle vormen van gevelreiniging, restauratie en onderhoud zijn verschillende milieuwetten en regelgevingen van toepassing, afhankelijk van de toegepaste reinigingstechniek.

Zowel voor de bewoners, opdrachtgevers en controlerende instanties is het niet altijd duidelijk aan welke milieuvoorwaarden moet worden voldaan en op welke wijze een reiniging dient te worden uitgevoerd.

Wetgeving omtrent gevelreiniging bevat onder andere: Wet bodem bescherming / bodemverontreiniging, Wet milieubeheer (eventueel lozingen in het riool)

Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.)

Om duidelijkheid te verschaffen in deze wirwar van regelgeving heeft het Ministerie van Volkshuisvesting  Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) het informatieblad Stand der Techniek uitgebracht. Met dit document wordt beoogd een handreiking te geven aan gevel-(reinigings)werkzaamheden conform de laatste milieu- en regelwetgeving.

Het document is tot stand gekomen in samenwerking met de Landelijke Overleggroep Afvalwaterwet, milieubeheer en de betreffende brancheorganisaties. Ondernemersvereniging Schoonmaak Branch (O.S.B.) en de Vereniging Nederlandse Voegers (V.N.V).

Wetgeving graffiti verwijdering

Graffitiverwijdering en het reinigen van metalen en glazen puien wordt in Stand der Techniek niet behandeld, omdat hiervoor geheel andere reinigingsmethoden worden toegepast. Bovendien bestaat graffiti vaak uit opruiende en aanstootgevende teksten, die gemeenten zo snel mogelijk verwijderd willen hebben. Doordat het te reinigen oppervlak beperkt is en de urgentie groot, spelen andere overwegingen een rol dan bij een normale gevelreiniging. Uiteraard dienen ook deze reinigingen uitgevoerd te worden onder condities die op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden verantwoord zijn.

Het gebruik van afbijt- en oplosmiddelen staat namelijk al jarenlang ter discussie. Onder meer door de traag werkende afbreking van deze middelen ontstaat gevaar voor de mens en schade aan het milieu. Daarom adviseren wij graffit verwijdering door middel van hogedruk reinigin  met kokendheet water of Torbo vochtstralen.

Met deze twee technieken is het soms nog steeds lastig om graffiti de baas te kunnen zijn en moeten er zo nu en dan toch chemicaliën aan te pas komen. Mochten hierbij milieutechnische problemen ontstaan, dan kunnen wij altijd door middel van directe afzuiging aan de muur en verwerking via de onze gepatenteerde afvalwater zuivering installatie het probleem oplossen. Deze installatie is goedgekeurd door de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR).

Gevels van uw woning en bedrijfspand verantwoord onderhouden?

Laat de gevel van uw woning of bedrijfspand reinigen door Oldenburg bv. de gevelspecialist uit de Hoeksche Waard. Met onze specialistische machines, technieken, en reinigingsmiddelen houden wij zo veel mogelijk rekening met, onze werknemers, uw bewoners, de omstanders en het milieu.

Wat kunnen wij als onderhoudsspecialist voor u betekenen?

Wilt u advies ontvangen of heeft u vragen over milieu verantwoord reiniging, beschermen en/of onderhouden van uw woning, bedrijfspand, of een andere object. Neem gerust contact met ons op, wij voorzien u graag van een vakkundig advies op maat of een offerte.