Graffiti is tijdelijke schade!!

Iedere projectontwikkelaar, vastgoedbeheerder of eigenaar heeft er wel eens mee te maken: ontsierende graffiti verontreiniging op gevels, straatmeubilair en kunstwerken. Goedbedoelde reinigingsacties leiden te vaak tot beschadigingen van deze objecten. Het verwijderen van graffiti vereist inzicht in ondergronden en deskundigheid op het gebied van reinigingsmethoden en reinigingsmiddelen.

Graffiti en beklading (tijdelijke schade) wordt visueel geheel verwijderd. Hierbij vermijden we  beschadiging van de ondergrond (permanente schade). Ons streven is om de behandelde gevel egaal achter te laten. Dit houdt in dat overgangen eventueel gemaskeerd worden of dat er soms een heel geveldeel gereinigd wordt (e.e.a. uiteraard in overleg met de opdrachtgever). De aard van de bekladding en de soort ondergrond bepalen welke reinigingsmethode en reinigingsmiddelen noodzakelijk zijn om de graffiti op een juiste wijze te verwijderen. Indien er een “zelfopofferend” anti-graffiti systeem aanwezig is zullen wij dit, indien niet anders is overeengekomen herstellen.

Anti-graffiti systemen | Zelfopofferend | Permanent | Semi-permanent

 

Zodra we uw opdracht ontvangen hebben, streven we ernaar om de verontreiniging binnen een week te verwijderen. Wilt u de graffiti echt meteen verwijderd hebben? Dan kunt u gebruikmaken van onze spoedservice , wij halen graffiti/bekladding binnen 24 uur weg. Deze aanpak past uitstekend in het door de gemeente(s) toegepaste ontmoedigingsbeleid.

Wat kunnen wij als gevelspecialist voor u betekenen?

Heeft u vragen over het verwijderen van graffiti of wilt u meer weten over het aanbrengen van een anti graffiti systemen op uw woning, bedrijfspand of object. Neem gerust contact met ons op, wij voorzien u graag van een vakkundig advies. 

Historie

Door zwarte natuursteen met een witte kalk te besmeren en daarin vervolgens lijnen te krassen was men in de oudheid in staat met eenvoudige middelen figuren te maken, deze techniek wordt graffito -het enkelvoud van graffiti- genoemd. De historische waarde van deze tekeningen staat in schril contrast met de waarde die wij nu toekennen aan datgene wat vandaag de dag met graffiti wordt aangeduid: tekeningen, patronen, krabbels en teksten die op een muur of ander oppervlak zijn getekend geschilderd of gespoten.

Graffitiverwijdering

Zit de graffiti nog niet zo lang op uw pand of gevel!! Wij kunnen het dan verwijderen met de milieuvriendelijke  hogedruk techniek met kokend heet water. Indien noodzakelijk in combinatie met graffitipasta’s of gels. Dit zijn snelwerkende reinigingsmiddelen die de graffiti oplossen, waarna we de gevel eenvoudig schoonmaken met een hogedrukreiniger. Het vrijelijk afspoelen van deze reinigingsmiddelen is niet overal toegestaan. Daarom hebben wij een geheel gesloten systeem ontwikkeld waarbij het mogelijk is het afvalwater op te vangen, waarna het wordt verwerkt in onze mobile afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Anti graffiti systemen

Worden de gevels regelmatig beklad? Dan raden we u aan te kiezen voor een anti-graffiti systeem. Schade door graffiti kan aanzienlijk worden verkleind door het aanbrengen van een anti-graffiti systeem. Dit is een speciaal aan de situatie aangepaste beschermlaag die het indringen van graffiti in de ondergrond voorkomt en ervoor zorgt dat eventuele aangebrachte graffiti eenvoudig en zonder schade aan de ondergrond kan worden verwijderd. Er bestaan diverse typen anti-graffiti systemen. Onderscheid wordt gemaakt tussen permanente, zelfopofferende en semi-permanente systemen. Het reinigen van deze systemen geschied met daarop afgestemde reinigingsmiddelen en reinigingsmethoden.

De werking van anti-graffiti systemen berust op het afsluiten van poriën en het verminderen van hechtingsmogelijkheden. Hoe beter het oppervlak is afgesloten, des te gemakkelijker de graffiti kan worden verwijderd. Het afsluiten van de ondergrond, beïnvloedt de vochthuishouding in uw gevel nadelig en plaatselijk. De belemmering van het vochttransport kan problemen veroorzaken. Laat daarom door gevelspecialist Oldenburg bepalen of en welk anti-graffiti systeem toegepast kan  worden.

Zelfopofferende systemen

Bij deze reiniging wordt niet de graffiti maar de onderliggende waxlaag verwijderd, waardoor de graffiti “mee” verdwijnt. Direct na verwijdering moet een nieuwe beschermlaag worden aangebracht.

Dit systeem is bij aanschaf relatief “goedkoper” dan andere systemen, maar bij herhaalde bekladding kunnen de kosten oplopen. Daarnaast is de levensduur sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en is deze beschermlaag na drie jaar aan vervanging toe. De kwaliteit is dan dusdanig teruggelopen dat de bescherming niet meer optimaal is. 

Permanente systemen

Permanente systemen blijven tijdens en na reiniging onveranderd en behouden hun beschermende functie. Deze systemen zijn zowel in een dekkende kleur als in transparante vorm verkrijgbaar. Een permanent graffiti systeem is vaak in meer of mindere mate zichtbaar. Dit systeem is bij aanschaf relatief kostbaar, maar bij herhaalde bekladding zijn de totale kosten laag. De levensduur van de beschermlaag is ook hoger dan het zelfopofferende systeem en bedraagt ongeveer 10 jaar+.

Semi-permanente systemen

Semi-permanenten systemen worden ook wel meerlagen systeem genoemd. Dit systeem wordt vaak toegepast bij zeer kwetsbare ondergronden waar regelmatig bekladding plaatsvindt. Dit anti-graffiti systeem is namelijk opgebouwd uit een combinatie van een permanente onder/grondlaag met daaroverheen een zelfopofferende toplaag. Dit meerlagen anti-graffiti systeem heeft een interessante optie voor gemeentelijk anti-graffiti beleid namelijk “preventieve kunst“.

Heeft u een reeds een kunstwerk op de muur, of  bent u op zoek naar een creatieve oplossing voor uw graffiti problematiek?

Bij semi-permanente systemen is het namelijk mogelijk om de onderste grondlaag te voorzien van tekeningen, graffiti of kunst. Hier wordt een permanent systeem over aangebracht, waarna de zelfopofferende toplaag het geheel afdekt. Bekladding of graffiti kan worden verwijderd zonder het onderliggende kunstwerk te beschadigen. Uiteraard kunnen wij als specialist deze preventieve kunst voor u aanbrengen en onderhouden.

Wat kunnen wij als gevelspecialist voor u betekenen?

Heeft u vragen over het verwijderen van graffiti of wilt u meer weten over het aanbrengen van een anti graffiti systemen op uw woning, bedrijfspand of object. Neem gerust contact met ons op, wij voorzien u graag van een vakkundig advies.