Vakkundig gevelonderhoud is een meerwaarde voor uw pand

In gevels worden de meest uiteenlopende materialen toegepast. De verscheidenheid van deze materialen is voor een groot deel van minerale oorsprong (steen, beton, natuursteen). Vocht, regenwater en atmosferische vervuilingen kunnen tot schade(s) leiden.

Onderhoud van deze “stenen” gevels gebeurd over het algemeen omwille van esthetische en/of levensduurverlengende redenen. Het aanbod van oplossingen is enorm, een keuze van de uit te voeren werkzaamheden is sterk afhankelijk van de staat van de ondergrond, maar omgevingsfactoren, milieuwetgeving en de persoonlijke smaak van u als klant spelen een belangrijke rol. Standaard gevelonderhoud bestaat derhalve niet.

Ieder pand, object of ondergrond heeft zijn eigen specifieke eisen wat betreft reiniging en onderhouds methoden. Het vinden van een balans tussen de toe te passen techniek en het gewenste resultaat kan niet zonder gedegen vooronderzoek. Het reinigen van gevels vereist  inzicht in bouwmaterialen en deskundigheid op het gebied van reinigingsmethoden.

Het moge duidelijk zijn dat een k(l)ant en klare oplossing voor gevelonderhoud maatwerk is!!

Kiest u alleen voor gevelreiniging of wordt het toch een renovatie, of restauratie? Wij komen graag bij u langs voor passend advies. Alle werkzaamheden worden door ons op een vakkundige en voor mens en milieu veilige manier uitgevoerd.

 

Gevelreiniging | Gevelrestauratie | Gevelrenovatie | Voegwerk | Impregneren

Wat kunnen wij als gevelspecialist voor u betekenen?

Wilt u advies ontvangen voor het reiniging, beschermen en/of onderhouden van uw woning, vastgoed of objecten. Neem  gerust contact met ons op, wij voorzien u graag van een vakkundig en passend advies.

Gevelreiniging

Het reinigen van gevels met een reinigende techniek, eventueel ondersteund met chemische/alkalische of biologische reinigingsmiddelen, wordt als gevelreiniging aangemerkt. Het kenmerk van gevelreiniging is dat er alleen een reinigende behandeling plaats vindt. In veel gevallen is het noodzakelijk om gereinigde gevels ook een beschermende behandeling te geven (impregneren). Hierdoor blijft het gerealiseerde gevelbeeld voor langere tijd gehandhaafd.

Gevelrestauratie (uw woning als van ouds)

Wilt u het liefst het gevelbeeld van uw pand herstellen zoals het in het verleden was? Gevelrestauratie van Oldenburg bv. biedt de oplossing. De opknapbeurt die uw woning dient te ondergaan moet worden gezien als grootonderhoud. Door samen met u de juiste en historische verantwoorde keuzes te maken zal de restauratie een meerwaarde voor uw woning of bedrijfspand betekenen.Voor monumentale panden zijn bepaalde reinigingsmethoden uit den boze, zeker omdat zij het oude gevelbeeld kunnen aantasten. We gebruiken dan ook alleen die methoden die verantwoord zijn voor het behouden van uw woning of bedrijfspand. Bij een juiste aanpak van de restauratie novatie kan deze zelfs een meerwaarde voor uw woning zijn. Het is de investering dan zeker waard. 

Gevelrenovatie (uw woning als nieuw)

Soms is  een opfrisbeurt van uw woning niet voldoende. Vervuiling met mossen en algen zijn vaak een indicatie voor diverse gevelproblemen, zoals: slecht of loszittend voegwerk, aantasting van de gevelsteen en vochtproblemen in de gevel en/of spouwmuur. Renovatie van de gevel is dan de juiste oplossing. Ook hierna moet u zeker de beschermende nabehandeling niet overslaan. De impregneerlaag zorgt er namelijk voor dat vocht en vuil niet opnieuw uw gevel aantast.

Voegwerk

Goed voegwerk gaat wel 50 jaar mee. Er moet balans zijn tussen de vereiste kwaliteit van de werkzaamheden en de historisch verantwoorde keuze. De juiste keuze in werkwijze voorkomt vroegtijdige beschadiging van het voegwerk, waarbij het gewenste gevelbeeld lang behouden blijft. Als voegwerk niet vakkundig is uitgevoerd, moet het vaak al binnen 10 jaar vervangen worden. Oldenburg bv slijpt voegwerk altijd in (1 tot 1,5 centimeter diep) waarna de voegen worden uitgehakt tot de juiste diepte. Hiermee wordt overmatig beschadiging aan het huidige metselwerk voorkomen en er wordt ook een goede basis voor duurzaam voegwerk gelegd.

Hakken of slijpen?

De meest eenvoudige manier om voegwerk te verwijderen is het direct uithakken van het oude voegwerk door middel van elektrische en/of lucht hakhamers. Deze manier van voegwerk verwijdering geeft snel resultaat, maar zorgt ook voor veel schade aan het bestaande metselwerk (10 tot 50%).

Bij het uithakken van oud voegwerk komen nogal wat trillingen vrij die ervoor zorgen dat stenen los komen te liggen en/of beschadigen. Bij restauratie is het echter gewenst dat het oude metsel zo min minimaal mogelijk wordt aangetast (minder dan 10%). Het is dan ook aan te bevelen het oude voegwerk eerst in te slijpen waarna het met de juiste beitels kan worden verwijderen.

Soorten voegwerk

Hoewel geborsteld voegwerk nog steeds op grotere schaal wordt toegepast, brengen wij ook de meer klassieke soorten voegwerk voor u aan, zoals knip- of snijvoegwerk.

Het voordeel van de klassieke soorten is dat ze een hogere drukvastheid hebben en daardoor een langere levensduur. Deze soorten voegwerk geven een pand een eigen gezicht.

Impregneren

Nadat de gevelrestauratie, -reiniging of renovatie heeft plaats gevonden en het voegwerk is hersteld, is het belangrijk om het gerealiseerde gevelbeeld voor langere tijd te behouden en te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Door de eerder uitgevoerde reinigings behandeling heeft de gevel een open structuur gekregen. Water krijgt de kans om via het geveloppervlak de  muur en/of spouwmuur binnen te dringen. Algen en mossen kunnen hierbij vrij spel krijgen. Het zal duidelijk zijn dat de gevel zonder verdere behandeling eerder vervuild raakt of voor vochtproblemen zal zorgen.

Een oplossing voor dit probleem is impregneren, het waterafstotend maken van de gevel van uw pand. Hierbij wordt er een waterafstotend product op de gevel aangebracht. Dit product (Hydrofobeer middel) zal de opname van vocht tegengaan of sterk reduceren.

Wat kunnen wij als gevelspecialist voor u betekenen?

Wilt u advies ontvangen voor het reiniging, beschermen en/of onderhouden van uw woning, vastgoed of objecten. Neem gerust contact met ons op, wij voorzien u graag van een vakkundig en passend advies.